Obezite Nedir?

 In Makaleler

Aşırı kilo (owerweight)nedir?

Aşırı kilolu olma durumu, standartlarla kıyaslandığında normal kilonun üzerinde olmayı ifade eder. Bu fazla kilo kas, kemik ya da yağ dokusundan kaynaklanabilir.

Obezite nedir?

Obezite, en kısa tanımıyla vücut yağlarının oranının anormal derecede artmasıdır. Yani, bir şahıs obez olmadan aşırı kilolu olabilir. Normalden fazla kas yapısına sahip olan vücut geliştiriciler ve diğer atletler gibi.. Bununla birlikte, günlük pratikte aşırı kilolu olanların çoğunluğu obezdir.

Aşırı kilo ve obezite nasıl ölçülür?

Bir şahsın aşırı kilolu veya obez olduğunu saptamak için çeşitli metodlar geliştirilmiştir. Bazı ölçüm sistemleri boyla kilo arasındaki bağlantıdan faydalanırken, bazıları vücut yağlarının ölçümüne dayanmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan metod, çok daha detaylı analizlerle son derece paralel sonuçlar verdiği saptandığı için, Vücut Kitle İndeksi (BMI) denilen yöntemdir.

Vücut kitle indeksi erişkinlerde hem aşırı kilo hem de obezitenin ölçümünde ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Pek çok obezite araştırmacısının tercih ettiği ve obezite konusunda çoğu veride kullanılan bir metoddur.

Obezite sayısında artış

Günümüzde Amerika’da yaşayan yetişkinlerin % 64’ü owerweight grubundadır ve tüm populasyonun 1 / 3’ü obezdir. Yine Amerika’da yıllık 300.000 ölümün obeziteyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu obezite salgınına ilk kez 2001’de Amerikalı genel cerrahlarca yapılan bir çalışmada dikkat çekilmiştir. Aynı çalışmada, çocukluk çağı obezitesinin de artmakta olduğu bildirilmiştir.

Dünyada Obezite Seviyeleri

Tablo 1. Avrupa ve Avustralya’da kadın ve erkekler arasında obezite yüzdeleri

Ülke Obez erkek yüzdesi Obez kadın yüzdesi
Finlandiya 19 19
Rusya 10.8 27.9
İngiltere 17 20
Almanya 17.2 19.3
Çekoslovakya 16.3 20.2
İskoçya 15.9 17.3
Belçika 12.1 18.4
İspanya 11.5 15.2
İsveç 10 11.9
Fransa 9.6 10.5
Danimarka 10 9
Hollanda 8.4 8.3
Italya 6.5 6.3
Avustralya 18 18
Kaynak: International Obesity Task Force (IOTF)

Obezitenin yol açtığı sağlık riskleri

Obezite tip 2 diabet, hipertansiyon, dislipidemi, bazı kanser türleri, uyku apnesi ve osteoartrit gibi eklem problemlerinde anlamlı derecede artışa yol açar. Ek olarak obezite, insülin rezistans sendromu (metabolik sendrom x) ve insülin duyarsızlığı gibi bazı kompleks sağlık problemlerinde de anahtar rol oynar.

Her türlü soru ve sorununuz için bize yazabilirsiniz.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search