successGünümüzde bariatrik cerrahinin kilo vermeye etkileri konusunda yürütülen çok geniş çalışmalardan edinilen bilgilere göre; hastaların büyük çoğunluğunda etkili kilo vermeye paralel olarak şeker hastalığı, hiperlipidemi, hipertansiyon ve uyku apnesinde de düzelmeler olmaktadır.

Bariatrik Cerrahinin Sonuçları Hakkında Çalışmanın Detayları

Henry Buchwald, (M.D., Ph.D., of the University of Minnesota, Minneapolis) ve arkadaşları 1990 ile 2003 arasında yayınlanan 136 çalışmayı incelediler. Toplam 22.094 hasta bariatrik cerrahi geçirmişti. Bu hastalarda bariatrik cerrahinin kilo kaybına etkisi ve operatif mortalite incelendi. Ayrıca ameliyatın diabet, hiperlipidemi, hipretansiyon ve obstrüktif sleep apne üzerindeki etkileri araştırıldı.

Kullanılan obezite cerrahisi yöntemleri gastrik band, gastrik bypass, gastroplasti, biliopankreatik diversiyon veya duodenal switch ve jejunoileal bypass gibi diğer yöntemlerdi.

Hastaların ortalama yaşı 39 olup, % 72.6’sı kadındı. Ameliyattan önce 16.944 hastanın ortalama vücut kitle indeksi 46.9 idi.

Ameliyat Sonrası Ortalama Kilo Kaybı

Araştırmacılar ortalama aşırı kilo kaybını şöyle buldular:

Hastaların ortalama % 61.2’sinde
Gastrik bandda % 47.5
Gastrik bypassta % 61.6
Gastroplastide % 68.2
BPD veya duodenal switchte % 70.1
Obezite Cerrahisinde Ölüm Oranları

Ameliyattan sonraki 30 gün içinde ölüm oranları gastrik band ve gastroplasti gibi sadece kısıtlayıcı ameliyatlarda % 0.1, gastrik bypassta % 0.5 ve biliopankreatik diversiyon veya duodenal switchde % 1.1 olarak bulundu.

Obezite Cerrahisinin Obeziteyle İlişkili Sağlık Sorunları Üzerinde Etkisi

Diabet vakaların % 76.8’inde tamamen düzelirken, % 86’sında düzelmiş veya iyileşmiştir. Hiperlipidemi (kanda kolesterol ve trigliserid seviyelerinin yükselmesi) hastaların % 70’inden fazlasında düzelmiştir. Hipertansiyon % 61.7 tamamen düzelmiş, % 78.5’lik hasta grubunda ise hafiflemiştir. Obstrüktif sleep apne hastaların % 83.6’sında tamamen ortadan kalkmış veya düzelmiştir.

Obezite Sıklığı

Araştırma, dünya çapında 1.7 milyar insanın aşırı kilolu veya obez olduğunu tahminlemiştir. Aşırı kilolu terimi, BMI değerinin 25 ve üzerinde olduğu durumu tanımlarken, obezite 30 ve üzerini, morbid obezite 40 ve üstünü, malign obezite 50 ve üstünü belirtmektedir.

Obezitenin Sağlığa Etkileri

Obez olmak artmış tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, inme ve astım riskini beraberinde getirir. Normal kilolu bireylerle kıyaslandığında morbid obezitede beklenen yaşam süresi belirgin şekilde azalmaktadır. 25 yaşında morbid obez bir insanda kalan yaşam süresi beklentisi % 22 azalır ki, bu da yaşam süresinin ortalama 12 yıl kısalması anlamına gelmektedir. Yine bu çalışmada obezitenin uzun süreli tedavisinde diyet tedavisi relatif olarak etkisiz bulunmuştur.

Start typing and press Enter to search